Kursinfo har upphört

Aktuell information finner du istället på följande ställen:

Läroplaner, ämnen och kurser
Skolverkets officiella webbplats

Välja skola
Skolverkets webbplats för elever och föräldrar att jämföra grund och gymnasieskolor

Skoladresser
Adressförteckning över svenska skolenheter i Excelformat

Skolverkets externa diarium
Här hittar du information om ärenden hos Skolverket